Μεταπτυχιακό

Το μήνυμα του

Διευθυντή

Αγαπητέ υποψήφιε φοιτητή/φοιτήτρια,

για 20 και πλέον χρόνια το ΜΒΑ-Tourism Management είναι το Νο1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον Τουρισμό(ΠΜΣ-ΔΕ-ΜΤ), στην Ελλάδα.

Όλοι εμείς στο ΜΒΑ-Tourism Management μετράμε την επιτυχία μας με την επιτυχία των φοιτητών και πτυχιούχων μας. Η επιτυχία του συγκεκριμένου Προγράμματος έχει να κάνει με την ετερογένεια και το υψηλό προφίλ των φοιτητών, τους διακεκριμένους διδάσκοντες, το εύρος των μαθημάτων και τις σχετικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες, τις σύγχρονες ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις και την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του.

 Το πρόγραμμα σπουδών είναι απαιτητικό, κουραστικό ίσως για κάποιους, αλλά με τέτοια διάρθρωση ( 3 εξάμηνα, αριθμός και αντικείμενο μαθημάτων, μέθοδοι διδασκαλίας και εξέτασης, διπλωματική εργασία, ερευνητικές δραστηριότητες, κ.α.), ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτάνε (α) γενικές ικανότητες διοίκησης, ώστε να αντιλαμβάνονται συνολικά και στις επιμέρους λειτουργίες της την επιχείρηση (παραγωγή, πωλήσεις, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινοι πόροι, κτλ.), και (β) να γνωρίζουν τα επιμέρους θέματα των τουριστικών επιχειρήσεων, για να ασκήσουν επιτυχώς τα διοικητικά τους καθήκοντα ή να ξεκινήσουν και λειτουργήσουν τη δική τους (τουριστική) επιχείρηση, ή και να δραστηριοποιηθούν ως σύμβουλοι (τουριστικών) επιχειρήσεων.

Οι γνώσεις και δεξιότητες(hard and soft skills) τις οποίες το ΠΜΣ-ΔΕ-ΜΤ σε βοηθά να αποκτήσεις και αναπτύξεις, κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, είναι απολύτως σύγχρονες και κατάλληλες για την επαγγελματική επιτυχία στον κόσμο των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο τουριστικός κλάδος (της οικονομίας) πέραν των παραδοσιακών συντελεστών παραγωγής είναι και κλάδος έντασης προσωπικότητας. Η ισόρροπη παροχή/ανάπτυξη «τεχνικών» γνώσεων και «ήπιων» δεξιοτήτων (soft skills) είναι η ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική προσέγγιση του ΜΒΑ-Tourism Management, για την ανάπτυξη μιας πελατοκεντρικής θεώρησης και πρακτικής των πτυχιούχων μας.

Γιατί να επιλέξετε το

ΜΒΑ-Μάνατζμεντ Τουρισμού

Το ΠΜΣ ΜΒΑ-Μάνατζμεντ Τουρισμού:

 • Είναι το μοναδικό ΜΒΑ στην Ελλάδα με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Τουρισμού.
 • Πρόκειται για ένα πλήρες ΜΒΑ.
 • Διδάσκεσαι από έμπειρους καθηγητές, καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο των επιχειρήσεων, με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
 • Είναι ένα από τα πρώτα ιδρυθέντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (1999) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • Είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που σας παρέχει τη δυνατότητα ‘μετάβασης’ από το γνωστικό αντικείμενο του πρώτου σας πτυχίου, στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων, με ειδίκευση στο Μάνατζμεντ Τουρισμού.
Σκοποί του

προγράμματος

Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Μάνατζμεντ  Τουρισμού (ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι:

 • Η προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [συνδυασμένη με πρόσθετη γνώση του ευρύτερου τουριστικού τομέα (hospitality, travel and leisure industries)].
 • Η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονες διοικητικές/ επαγγελματικές γνώσεις.
 • Η προαγωγή της έρευνας (οικονομική -επιχειρηματική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (και ιδιαίτερα των τουριστικών) σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η δια βίου εκπαίδευση στελεχών ελληνικών ή διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών συναφών με το αντικείμενο- σκοπό του προγράμματος με άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.
Σε ποιους

απευθύνεται

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους:

 • όλων των επιστημονικών πεδίων.
 • που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, ή/και πιο συγκεκριμένα στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων.
 • που θέλουν να γίνουν ηγέτες σε υπάρχουσες εταιρείες ή να ξεκινήσουν μια δική τους.
 • που αναζητούν ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα που παρέχει ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση.
 • που επιδιώκουν να αναπτύξουν το όραμά τους και τις δεξιότητες για να το επιτύχουν.
Ανά εξάμηνο

Το πρόγραμμα των μαθημάτων

Τίτλος ΜαθήματοςΏρες Διδ/λιαςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Α’ Εξάμηνο  
Χρηματοοικονομική245
Διοικητική Λογιστική243
Μάρκετινγκ Τουριστικών και Μεταφορικών Επιχ/σεων305
Διοίκηση Ταξιδιωτικών και Μεταφορικών Επιχ/σεων243
Ηγεσία303
Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων304
Οικονομική για Διοίκηση304
Αρχές Τουρισμού και Τουριστική Πολιτική243
ΣΥΝΟΛΟ 30
Τίτλος ΜαθήματοςΏρες Διδ/λιαςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Β’ Εξάμηνο  
Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων303
Συμπεριφορά Τουρίστα Και Τάσεις Τουριστικής Ζήτησης304
Τουριστική Νομοθεσία243
Τουριστικές Επενδύσεις243
Έρευνα Μάρκετινγκ303
Οικονομοτεχνικές Μελέτες304
Ποιότητα Υπηρεσιών Και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Στον Τουρισμό323
Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό364
Στρατηγικό Μάνατζμεντ303
ΣΥΝΟΛΟ 30
Τίτλος Μαθήματος Ώρες Διδ/λιας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Γ΄ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία 30
Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςECTS
Α’ Εξάμηνο  
Χρηματοοικονομική245
Διοικητική Λογιστική243
Μάρκετινγκ Τουριστικών και Μεταφορικών Επιχ/σεων305
Διοίκηση Ταξιδιωτικών και Μεταφορικών Επιχ/σεων243
Ηγεσία303
Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 304
Οικονομική για Διοίκηση304
Αρχές Τουρισμού και Τουριστική Πολιτική243
ΣΥΝΟΛΟ 30
Τίτλος ΜαθήματοςΏρεςECTS
Β’ Εξάμηνο  
Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων303
Συμπεριφορά Τουρίστα Και Τάσεις Τουριστικής Ζήτησης304
Τουριστική Νομοθεσία243
Τουριστικές Επενδύσεις243
Έρευνα Μάρκετινγκ303
Οικονομοτεχνικές Μελέτες304
Ποιότητα Υπηρεσιών Και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Στον Τουρισμό323
Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό364
Στρατηγικό Μάνατζμεντ303
ΣΥΝΟΛΟ 30
Τίτλος ΜαθήματοςΏρες ECTS
Γ΄ Εξάμηνο  
Διπλωματική Εργασία 30
σχετικα με

Κόστος & Διάρκεια

Διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο Διπλωματικής Εργασίας. Οι Διπλωματικές Εργασίες του Προγράμματος συνιστούν πρωτοποριακή και ουσιαστική συμβολή στην Έρευνα και Μελέτη του Ελληνικού και του Διεθνούς Τουρισμού.

Τέλη φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό́ των €7.500, για το σύνολο των σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (2.500€ ανά́ εξάμηνο).

Η καταβολή́ του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή́ κάθε εξαμήνου.

σχετικα με

Δικαιολογητικά

Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2023.
* Oι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ είτε τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο ΠΜΣ και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ, καθώς και πτυχίο από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής
*** Επιπρόσθετα, ΜΟΝΟ για το Ε-ΜΒΑ: Αποδεικτικά πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (βεβαιώσεις εργοδοτών). Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:
Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς