Προκήρυξη του ΠΜΣ – Αιτήσεις από 23/08/2021 έως 03/09/2021

Follow us
Εγγραφή στο newsletter

Προκήρυξη του ΠΜΣ – Αιτήσεις από 23/08/2021 έως 03/09/2021

ΠΜΣ ”Διοίκηση Επιχειρήσεων –Μάνατζμεντ Τουρισμού» (MBA – Tourism Management)

Το ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού (MBA – Tourism Management) έχοντας συμπληρώσει 23 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, λειτουργεί σύμφωνα με το νέο θεσμικό  πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας.

Με δεδομένη την πολυμορφία του τουριστικού γίγνεσθαι και την ποικιλομορφία των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται, σχετικά, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΟικονομικώνΘετικών και Θεωρητικών Επιστημών, που ήδη απασχολούνται ή θα ασχοληθούν τόσο στην Τουριστική Βιομηχανία όσο και σε άλλες περισσότερο ή λιγότερο συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες.

Στο Πρόγραμμα έχουν εγγραφεί και το έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές από το Μεξικό, την Ρουμανία, την Ρωσία, κ.α.

Πτυχιούχοι του Προγράμματος έχουν κάνει ιδιαίτερα επιτυχημένες σταδιοδρομίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, ως Στελέχη ή Σύμβουλοι Τουριστικών και άλλων Επιχειρήσεων καθώς και ως Στελέχη Τραπεζών και Εταιριών Προμηθευτών (Β2Β) του Τουριστικού Τομέα και άλλων.  Πτυχιούχοι του Προγράμματος έχουν επίσης κάνει επιτυχημένη σταδιοδρομία στην Πολιτική και στην Δημοσιογραφία καθώς και στον Ακαδημαϊκό Τομέα σε ΑΕΙ στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Το Πρόγραμμα συνδυάζει τα μαθήματα ενός ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με εξειδικευμένα αντικείμενα του Τουριστικού Μάνατζμεντ και περιλαμβάνει συναφείς δραστηριότητες, όπως Εκπαιδευτικές Εκδρομές στο Εξωτερικό σε ανεπτυγμένες τουριστικά χώρες.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικείμενα όπως:

Οικονομική, Χρηματοοικονομική, Διοικητική Λογιστική, Ανθρώπινοι Πόροι, Ηγεσία, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Έρευνα Αγοράς, Ποιότητα Υπηρεσιών, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Νομοθεσία, Τουριστικές Επενδύσεις, Διοίκηση Ταξιδιωτικών & Μεταφορικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό κ.α.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο Διπλωματικής Εργασίας. Οι Διπλωματικές Εργασίες του Προγράμματος συνιστούν πρωτοποριακή και ουσιαστική συμβολή στην Έρευνα και Μελέτη του Ελληνικού και του Διεθνούς Τουρισμού.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν διακεκριμένοι Καθηγητές του Τμήματος ΟΔΕ και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ειδικοί Επιστήμονες και Ανώτατα Στελέχη του Τουριστικού Τομέα με μακροχρόνια εμπειρία και αναγνωρισμένη σχετική συμβολή.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μάνατζμεντ Τουρισμού» οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 35 του Ν. 4485/17 καταβάλλουν Τέλη Φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.500  ευρώ ανά εξάμηνο.

Νέα Προκήρυξη 2021-2022 (Αιτήσεις έως 23/08/2021)

Αίτηση 2021-2022 (έντυπη μορφή)

Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ.

Για συμπληρωματικές οδηγίες για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.

Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.

Επανίδρυση ΠΜΣ (ΦΕΚ B 3149_01.08.2018)

Κανονισμός ΠΜΣ (ΦΕΚ B 4224_27.09.2018)

Tροποποίηση ΦΕΚ επανίδρυσης και ΦΕΚ κανονισμού ΠΜΣ (ΦΕΚ B 5540_17.12.2020)

Για φοιτητές/τριες που είχαν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς