Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους

απευθύνεται

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους:

  • όλων των επιστημονικών πεδίων.
  • που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, ή/και πιο συγκεκριμένα στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων.
  • που θέλουν να γίνουν ηγέτες σε υπάρχουσες εταιρείες ή να ξεκινήσουν μια δική τους.
  • που αναζητούν ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα που παρέχει ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση.
  • που επιδιώκουν να αναπτύξουν το όραμά τους και τις δεξιότητες για να το επιτύχουν.
επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς