Υποδομές

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Νέες Εγκαταστάσεις

Οι νέες αίθουσες διδασκαλίας μας…

0
Αίθουσες διδασκαλίας
0
Εργαστήρια
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Γραφείο Διασύνδεσης
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της φοίτησης στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των φοιτητών και αποφοίτων του.”
Υποστηρικτικές

Υπηρεσίες

Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βιβλιοθήκη

Αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η συλλογή της απαρτίζεται βιβλία, έντυπα περιοδικά, εκδόσεις ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.

e-class

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης για την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσω των συστημάτων αυτών παρέχεται πρόσβαση σε ανακοινώσεις, σημειώσεις, εργασίες και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.

IRO

Γραφείο Διασύνδεσης

Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Παρέχει προς τους φοιτητές / αποφοίτους πληροφόρηση, συμβουλευτική καθοδήγηση και ενεργή υποστήριξη στην προετοιμασία και εύρεση απασχόλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και στα πρώτα βήματα επιχειρησιακής δράσης.

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Μέσω του κέντρου Διαχείρισης Δικτύων οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω παγκόσμιου ιστού (webmail), την υπηρεσία VPN (παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του δικτύου του ιδρύματος, όπως χρήση των συνδρομών της βιβλιοθήκης για πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα), κτλ.

Secretariat

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που καλύπτει τα σπουδαστικά θέματα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα, καθώς και τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Γραμματεία και οι διδάσκοντες, να ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου, να λαμβάνουν άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης, όπως και να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών.

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού κάθε φοιτητή.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς