Διδάσκοντες

Μάθε από τους καλύτερους

Διδακτικό Προσωπικό

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκουν ευρύτερα γνωστοί Καθηγητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, αναγνωρισμένο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, όπως επίσης και άκρως εξειδικευμένοι επιστήμονες και στελέχη της αγοράς εργασίας.

Αλμυράντης
ΑΛΜΥΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Γενικός Διευθυντής Grand Hyatt Athens

Πτυχίο, Hospitality Administration, Johnson & Wales University, North Carolina, USA

Μεταπτυχιακό δίπλωμα, International Business, Johnson & Wales University, North Carolina, USA

Ανώνυμο σχέδιο - 2024-03-21T005416.388
ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εξειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Εξειδίκευση στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Birmingham, Αγγλία

Διδακτορικό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τμήμα Βιομηχανικής Τεχνολογίας και Διοικητικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Bradford, Αγγλία

Βαρελας
ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη του Τμήματος Στατιστικής και

Ασφαλιστικής Επιστήμης, Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα (MBA – TQM)

της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διδακτορικό δίπλωμα, Στρατηγικές για την Ανάπτυξη Τουριστικών Επιχειρήσεων –

Η Περίπτωση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1.jpg
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος Τμήματος ΟΔΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού,  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διδακτορικό δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

.jpg
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο του Birmingham, Αγγλία

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ανάλυση, Design and Management of Information Systems, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Economics & Political Science), Αγγλία

Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διδακτορικό δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

.jpg
ΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Πτυχίο του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΒΑ με ειδίκευση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων πτυχιούχος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάκτωρ Τουριστικού Μάρκετινγκ στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

1
ΚΑΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, The Business School-Faculty of Commerce, The University of Birmingham, Αγγλία.

Διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Thesis : ”Amalgamation Activity and the Firm ”Department of Industrial Economics &Business Studies–Faculty of Commerce, The University of Birmingham, Αγγλία.

katsanakis
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διδακτορικό δίπλωμα στα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα και τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

7
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διδακτορικό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, τμήμα Management, Information Systems and Innovation Group, London School of Economics and Political Science, Αγγλία

8
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό δίπλωμα, University of Strathclyde, Αγγλία

Διδακτορικό δίπλωμα, University of Strathclyde, Αγγλία

6
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΜΒΑ TQM, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Διδακτορικό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

5
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

bersimis
ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Καθηγητής

Πτυχίο Τμήμα Στατιστικής  και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική και Πιθανότητες, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

nbouranta
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διδακτορικό δίπλωμα στην Ποιότητα Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, University of Birmingham

Διδακτορικό δίπλωμα, Production & Operations Management (Quality & Reliability Engineering), University of Birmingham

.jpg
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικών Επίστημων, Florida Atlantic University (ΗΠΑ)

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση, Πανεπιστήμιο Concordia (Καναδάς)

.jpg
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διευθυντής του ΠΜΣ Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών

Πτυχίο Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διδακτορικό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

.jpg
ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Οικονομικών, Τμήμα  Οικονομικής  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο  Κοινωνικών  και  Πολιτικών  Επιστημών,  Αθήνα.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

.jpg
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό.

Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό δίπλωμα, Πληροφορική και Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μέθοδοι, Πανεπιστήμιο Αθηνών και University of North Carolina

.jpg
ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάκτωρ Εμπορικού δικαίου Νομικής Σχολής Μονάχου, Γερμανίας

4
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (πρώην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση επιχειρήσεων, Loyola University of Chicago, Η.Π.Α.

Διδακτορικό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

.jpg
ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ, Kingston University, Αγγλία.

Διδακτορικό Δίπλωμα στο Μάρκετινγκ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

.jpg
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικού Τμήματος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Στατιστικής και Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Επίκουρος Καθηγητής

Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με ειδίκευση στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ & Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

apchytiri
ΧΥΤΗΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μεταπτυχιακός τίτλος στο Μάνατζμεντ και ΜΑ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (στις Τουριστικές Επιχειρήσεις), Πανεπιστήμιο Κεντ της Αγγλίας.

Διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς