Πρακτική Άσκηση

σχετικα με

Πρακτική Άσκηση

Το ΠΜΣ επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές του εργασιακή εμπειρία εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση. Για το λόγο αυτό δίνει την δυνατότητα της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, η οποία επιλέγεται από όσους φοιτητές θέλουν να αποκτήσουν επαφή με την αγορά εργασίας και δεν εργάζονται ήδη. Η πρακτική άσκηση δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να βρεθούν σε εργασιακό περιβάλλον και αποσκοπεί:

  • στη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την πρακτική τους διάσταση στον εργασιακό χώρο,
  • στην πρόσθετη απόκτηση εμπειριών και γνώσεων,
  • στην ενημέρωση και εξοικείωση τους με τις εργασιακές συνθήκες,
  • στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων π.χ. επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων μέσω ομάδων,
  • στην εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία.
  • στη δικτύωση των φοιτητών,
  • στην απόκτηση προϋπηρεσίας, και
  • στην ευκαιρία για μελλοντική εργασιακή σχέση
επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς