Συμβουλευτική επιτροπή

Advisory Board

Συμβουλευτική επιτροπή

Αποστολή της συμβουλευτικής επιτροπής είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά-υποστηρικτικά στον Διευθυντή και στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε θέματα όπως η στρατηγική του προγράμματος, οι σχέσεις του με την αγορά εργασίας και οι συνεργασίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο, η Συμβουλευτική Επιτροπή, συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

Μέλη της Επιτροπής είναι αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς με μεγάλη εμπειρία στα θέματα που θεραπεύει το ΠΜΣ.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς