Χαιρετισμός Διευθυντή

χαιρετισμοσ

Διευθυντή ΠΜΣ

Ο τουρισμός είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας μεγάλη ανάγκη στην αγορά για καταρτισμένα στελέχη με υψηλού επιπέδου σπουδές που θα δώσουν στις εταιρείες του κλάδου το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το ΜΒΑ-Tourism Management, το Νο1 ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον Τουρισμό στην Ελλάδα, διερευνά τις θεωρίες, πρακτικές και επιχειρηματικά μοντέλα που συνθέτουν τον τομέα του τουρισμού και της αναψυχής. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη εκτελεστικών δεξιοτήτων, στρατηγικών ικανοτήτων και δημιουργικής σκέψης, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στους συμμετέχοντες τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται στον κλάδο, ενώ παράλληλα αναπτύσει την κατανόηση των διεθνών και διαπολιτισμικών αναγκών διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, ο σκοπός δεν είναι μόνο μια ακαδημαϊκή θεωρητική μελέτη, αλλά περισσότερο η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης σε πρακτικά ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Το ΜΒΑ-Tourism Management πρόγραμμα σας παρέχει την ευκαιρία να ενισχύσετε και να επεκτείνετε τις γνώσεις και την εμπειρία σας, εστιάζοντας στους κρίσιμους τομείς επιτυχίας στον τουριστικό κλάδο. Συγκεκριμένα θα μπορέσετε να:

  • Αναπτύξετε και να εμβαθύνετε τις γνώσεις και την κατανόηση της τουριστικής βιομηχανίας.
  • Επεκτείνετε την κριτική σας σκέψη, και να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας σχετικά με την αποτελεσματική ηγεσία και διαχείριση στον τομέα του τουρισμού.
  • Βελτιώσετε τις πιθανότητες απασχόλησης σας, τις δυνατότητες σταδιοδρομίας σας και την προσωπική σας αποτελεσματικότητα.
  • Αναπτύξετε περαιτέρω και να βελτιώσετε τις ικανότητές σας να διεξάγετε έρευνες στο τομέα του τουρισμού.

 

To πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές μας έκθεση σε ειδικούς και επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού, μέσω προσκεκλημένων διαλέξεων, ευκαιριών δικτύωσης και επισκέψεων σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό θα βοηθήσει τους αποφοίτους μας να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου και των προκλήσεών του, καθώς και να δημιουργήσουν πολύτιμες επαγγελματικές επαφές.

Καθηγητής Παναγιώτης Αρτίκης
Διευθυντής ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –
Management Τουρισμού

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς