Όραμα & Αποστολή

Όραμα

του Προγράμματος

To όραμα μας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Μάνατζμεντ Τουρισμού είναι να εξοπλίσουμε τους μελλοντικούς ηγέτες του κλάδου του τουρισμού με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας, επηρεάζοντας παράλληλα θετικά τις τοπικές κοινότητες και διατηρώντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των τουριστικών προορισμών παγκοσμίως.

Αποστολή

του Προγράμματος

Αποστολή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Μάνατζμεντ  Τουρισμού είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών και σε συνεργασία με έμπειρα στελέχη του κλάδου να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τις στρατηγικές και επιχειρησιακές δεξιότητες, καθώς και με τις πρακτικές μαθησιακές εμπειρίες που απαιτούνται για να διαπρέψουν στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς