Διαχείριση Παραπόνων

σχετικα με

Διαχείριση Αιτημάτων / Παραπόνων Φοιτητών

Για την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του, το ΠΜΣ, έχει υιοθετήσει Κανονισμό Διαχείρισης Φοιτητικών Αιτημάτων/Παραπόνων, θέτοντας στο επίκεντρο το σεβασμό όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά πολύ περισσότερο των αποδεκτών αυτής έναντι των οποίων οφείλει να λογοδοτεί. 

 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας και προς ενίσχυση της φοιτητο-κεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας καταρτίστηκε Κανονισμός, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων/παραπόνων καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη. Η εφαρμογή του Κανονισμού αφορά σε όλα τα παράπονα και ενστάσεις που άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το ΠΜΣ εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

 

Πριν την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος/παραπόνου, οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να μελετήσουν με προσοχή τον Κανονισμό Διαχείρισης Φοιτητικών Αιτημάτων/Παραπόνων καθώς και τον Οδηγό Σπουδών και τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ώστε να γνωρίζουν με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς