Μαθησιακά αποτελέσματα

σχετικα με τα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Ερμηνεύουν κριτικά τις βασικές αρχές και πρακτικές του μάνατζμεντ τουρισμού και των επιμέρους γνωστικών πεδίων της χρηματοοικονομικής και λογιστικής, του μάρκετινγκ, της ηγεσίας, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικότητας.
 • Αναλύουν και να αξιολογούν τις οικονομικές και στρατηγικές πτυχές των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Συνθέτουν γνώσεις και εφαρμόζουν τεχνικές μάνατζμεντ για να επιλύουν πολύπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα, να δημιουργούν και να συγκρίνουν εναλλακτικές επιλογές και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία και τις τάσεις της.
 • Εφαρμόζουν με ευχέρεια τεχνικές μάρκετινγκ και branding για τουριστικούς προορισμούς και προϊόντα.
 • Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της αειφόρου και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και του αντίκτυπου της στις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον.
 • Σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τουριστικά έργα και προγράμματα.
 • Επιδεικνύουν και εφαρμόζουν με πρωτοτυπία εργαλεία δημιουργίας αξίας στα πλαίσια των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής υπευθυνότητας.
 • Επιδεικνύουν κριτική αντίληψη του νομικού και κανονιστικού πλαισίου του κλάδου του τουρισμού.
 • Αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες, και δεξιότητες δημιουργίας ομάδων (team building) και λήψης αποφάσεων.
 • Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα προβλήματα του τουριστικού κλάδου και τη διαχείριση κρίσεων, με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών, των στατιστικών και ποσοτικών μεθόδων.
επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς