Το μοναδικό ΜΒΑ στην Ελλάδα με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Τουρισμού

Creating Tourism Leaders of the future!

University of Piraeus
Ακαδημαϊκή εξέλιξη toy

Πανεπιστημίου Πειραιώς

1938

Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών

1945

Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών

1958

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή

1989

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1999

ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μάνατζμεντ Τουρισμού

0
Αριθμός σχολών
0
Αριθμός Τμημάτων
0
Αριθμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Τμήμα

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1984. Όραμα του αποτελεί η εδραίωσή του ως ένα από τα κορυφαία Τμήματα ΟΔΕ, με διεθνή αναγνώριση, που θα ηγείται σε εθνικό επίπεδο στη διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων υψηλής κατάρτισης, καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής ευφυίας.

Αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

  • Η προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων διοίκησης με αξίες,
  • Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη της καινοτομίας στη διοίκηση επιχειρήσεων,
  • Η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας,
  • Η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών, με οργανωτικές, συμβουλευτικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, που είναι σε θέση να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
  • Η διάπλαση μελλοντικών ηγετών, ικανών να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς κοινότητας,
  • Η προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης, μέσω ευέλικτων, σύντομων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ ’αποστάσεως),
  • Η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.
Λίγα λόγια για το

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μάνατζμεντ Τουρισμού» (ΜΒΑ- Tourism Management).

Με δεδομένη την πολυμορφία του τουριστικού γίγνεσθαι και την ποικιλομορφία των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται, σχετικά, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, που ήδη απασχολούνται ή θα ασχοληθούν τόσο στην Τουριστική Βιομηχανία όσο και σε άλλες περισσότερο ή λιγότερο συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες.

Στο Πρόγραμμα έχουν εγγραφεί και το έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές από το Μεξικό, την Ρουμανία, την Ρωσία, κ.α.

Πτυχιούχοι του Προγράμματος έχουν κάνει ιδιαίτερα επιτυχημένες σταδιοδρομίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, ως Στελέχη ή Σύμβουλοι Τουριστικών και άλλων Επιχειρήσεων καθώς και ως Στελέχη Τραπεζών και Εταιριών Προμηθευτών (Β2Β) του Τουριστικού Τομέα και άλλων.  Πτυχιούχοι του Προγράμματος έχουν επίσης κάνει επιτυχημένη σταδιοδρομία στην Πολιτική και στην Δημοσιογραφία καθώς και στον Ακαδημαϊκό Τομέα σε ΑΕΙ στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Το Πρόγραμμα συνδυάζει τα μαθήματα ενός ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με εξειδικευμένα αντικείμενα του Τουριστικού Μάνατζμεντ και περιλαμβάνει συναφείς δραστηριότητες, όπως Εκπαιδευτικές Εκδρομές στο Εξωτερικό σε ανεπτυγμένες τουριστικά χώρες.

Ποσοστά Μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Κατηγορία Επιστημών

0 %
Κοινωνικές επιστήμες
0 %
Οικονομικές επιστήμες
0 %
Θετικές επιστήμες
0 %
Τεχνολογικές επιστήμες

Βιολογικό φύλο

Γυναίκες 59%
Άνδρες 41%
επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς