Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ανά εξάμηνο

Το πρόγραμμα των μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδ/λιας

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Έρευνα μάρκετινγκ

30

3,5

Νέες τεχνολογίες στον τουρισμό

36

4

Οικονομοτεχνικές μελέτες

30

4

Ποιότητα υπηρεσιών και συστήματα διασφάλισης ποιότητας στον τουρισμό

30

4

Στρατηγικό μάνατζμεντ

30

4

Μάνατζμεντ ανθρωπίνων πόρων

30

3

Τουριστικές επενδύσεις

24

2,5

2 από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής

  

Βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία στον τουρισμό

24

2,5

Σχεδιασμός εμπειρίας πελάτη στον τουρισμό

24

2,5

Ψηφιακός μετασχηματισμός σε τουριστικές επιχειρήσεις

24

2,5

Τουριστική νομοθεσία

24

2,5

Δεξιότητες απασχολησιμότητας – employability skills

24

2,5

Επιχειρησιακή αναλυτική – business analytics

24

2,5

Πρακτική άσκηση

 

2,5

Σύνολο

 

30

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδ/λιας

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Διπλωματική Εργασία

 

30

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδ/λιας

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

20

Στοιχεία Στατιστικής

20

Αρχές Λογιστικής

20

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

20

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδ/λιας

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Χρηματοοικονομική

24

4

Διοικητική Λογιστική

24

4

Μάρκετινγκ Τουριστικών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων

30

4

Διοίκηση Ταξιδιωτικών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων

24

3

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

30

4

Οικονομική για Διοίκηση

30

4

Ηγεσία

30

4

Αρχές Τουρισμού και Τουριστική Πολιτική

24

3

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδ/λιας

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Συμπεριφορά Τουρίστα και Τάσεις Τουριστικής Ζήτησης

30

3

Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

30

3

Τουριστική Νομοθεσία

24

2,5

Τουριστικές Επενδύσεις

24

2,5

Έρευνα Μάρκετινγκ

30

3

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

30

4

Ποιότητα Υπηρεσιών και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στον Τουρισμό

32

4

Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό

36

4

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

30

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες Διδ/λιας

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Διπλωματική Εργασία

 

30

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς